Prev | Index | Next

Liriodendron tulipifera
Copyright © 2007, Jane Rees

Liriodendron tulipifera